1_lang_05.jpg
1_lang_03.jpg
1_lang_02.jpg
1_lang_01.jpg

cataloge1_780_with_text.jpg
משחת כלים

משחת כליםמשחת הכלים של "סנט מוריץ" היא משחה בעלת כושר ניקוי גבוה, מתאימה לכל סוגי הכלים,


מנקה ומשאירה את הכלים מבריקים.


ניתן לרכוש באריזה של 3.5 ק"ג, 18 ק"ג.


יש להשתמש לפי הוראות היצרן על גבי האריזה.