1_lang_05.jpg
1_lang_03.jpg
1_lang_02.jpg
1_lang_01.jpg

boxes_ant_wide.jpg
*** חדש ***  גיל קוטל תיקנים - C363

*** חדש *** ג'יל קוטל תיקנים - C363


מכיל 0.05% פיפרוניל FIPRONIL וחומרי משיכה.
C363 מיועד להדברת תיקנים.

מומלץ להשתמש במוצר בשטחי מגורים, אזורי מסחר ותעשיה. מיועד לשימוש לקהל הרחב.

במקומות בהם מייצרים מוצרי מזון השימוש בחומר יעשה רק בסדקים וחריצים. יעיל להדברת מיני תיקנים כגון: תיקן אמריקאי וגרמני.

הוראות שימוש ובטיחות מצויים בתווית בגב המוצר.