1_lang_05.jpg
1_lang_03.jpg
1_lang_02.jpg
1_lang_01.jpg

boxes_ant_wide.jpg
** חדש ** פיתיון גרגירי להדברת נמלת האש הקטנה ונמלים אחרות

** חדש ** פיתיון גרגירי להדברת נמלת האש הקטנה ונמלים אחרות


פיתיון גרגירי להדברת נמלת האש הקטנה ונמלים אחרות.
הנמלים נושאות את הפיתיון לקן, מאכילות את כל המושבה, כולל המלכה, ועל ידי כך גורם הפיתיון לקטילת הקן.
התכשיר מיועד לשימוש הקהל הרחב.

* יש להשתמש במוצר על פי אמצעי זהירות והבטיחות הרשומים בתווית המוצר.